Geçmişin birikimi, Geleceğin rehberi ' BİLİM '

TELERADYOLOJİ

TELERADYOLOJİ

TELERADYOLOJİ


Çağımızda gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı modern görüntüleme modaliteleri ile elde edilen imajlar sayesinde ‘’ kanıta datalı tıp ‘’ anlayışı, yerini ‘’hastaya ait bilgilere dayalı tedavi’’ anlayışına bırakmaya zorlanmaktadır. Bunun sonucu olarak da ciddi bir arşivleme ve sistem bazında uzman radyolog gereksinimi ortaya çıkmaktadır.

Bilim Özel Sağlık hizmetleri Teleradyoloji işte tam bu noktada, en doğru tanısal raporların oluşturulması ve imajların doğru ortamlarda arşivlenmesi konusunda hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Bilim Özel Sağlık Hizmetleri anlaşma yaptığı merkezlerde çekilen BT, MR, Anjiografi, CT gibi radyolojik incelemelerin ve raporlarının oluşturulmuş olan ağ sistemi ile dünyanın her yerinden internet üzerinden görülmesi imkanı veriyor.

Bilim Özel Sağlık Hizmetleri bünyesinde yeterli sayıda acil raporlamada konusunda uzman radyolog doktorları bulunmaktadır. Raporlama sürecinin hızlı bir şekilde sisteme girilmesi adına aynı şekilde rutin raporlamada her doktorun kendi sekreteri bulunmakta olup, acil ekip daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek adına tecrübeli raportör ekibiyle hizmet sunmaktadır. Verilen hizmet 7/24x365 gün devam etmekte, sisteme ACİL notunun düşülmesi durumunda rapor 60 dakika içinde raporlanmaktadır.